Makabiády

EMG London 2024

Poznámky k přihlášce EF1/EF2:

  • V přihlášce č. 1 (EF1) nezapomeňte uvést všechny požadované údaje, abychom měli dobrý kontakt.

Buenos Aires 2023 Pan American Maccabi

Každé čtyři roky pořádá MWU - Světová unie Maccabi kontinentální hry Maccabi. Letos budou Panamerické hry konané v Argentině, na které se těší židovští sportovci z kontinentu, ale i dalších zemí.

EMG Budapešť 2019

Do Budapešti bylo přihlášeno přes 2500 sportovců z více než 40 zemí Evropy vč. Izraele, ale i z Argentiny, Brazílie, Jižní Afriky, Mexika, Kanady, Urugaye a USA.

EMG Berlin 2015

14. evropská makabiáda EMG 2015 se konala v Berlíně od 27. července do 5. srpna 2015 pod patronací spolkového presidenta Joachima Gaucka, který tyto hry také zahájil.
Jako místo konání této evropské makabiády bylo poprvé v historii vybráno Německo

EMG Wien 2011

Postřehy ze zákulisí EMG Vienna 2011 

EMG je zkratka pro European Maccabi Games – olympijské hry pro celosvětovou židovskou komunitu. Letos se konaly ve Vídni od 5. do 13. července.

M21 Maccabiah 2022

12. - 26. července 2022
M21 měla tři přihlášky EF 1 - EF3 a v listopadu 2021 jsme chtěli vyslat 16 sportovců.

M17 Maccabiah 2017

5 členů českého týmu
- 4 sportovci (V. Dub, D. Braun, P. Eisner, H. Klofáčová) s vedoucím delegace R. Gronským

Makabi hry v Izraeli 1932-2022

Přehled dosud konaných světových makabiád v Izraeli

Evropské hry Makabi 1929 - 2024

Tvůrcem myšlenky je byl z Ruska pocházející Žid Josef Yekutieli, kterého ještě jako chlapce inspirovala myšlenka olympijských her, se kterými se poprvé seznámil v roce 1912 při hrách v Londýně.

Čeští židovští sportovci se účastní nejen místních sportovních akcí

Čeští židovští sportovci se účastní nejen místních sportovních akcí

Kromě pravidelné účasti na místních soutěžích a na Letních hrách Hakoach se naši reprezentanti účastní i mezinárodních soutěží – např. na Chanukovém plaveckém turnaji Hakoach ve Vídni…

Situace po 2. světové válce

Situace po 2. světové válce

Situace po 2. světové válce byla u nás nejen pro židovské obce, a tím i pro sportovní aktivity židovských sportovních klubů doslova tragická.

Nejvýznamnější sportovní akce předválečného československého Maccabi

Nejvýznamnější sportovní akce předválečného československého Maccabi

Nejvýznamnější sportovní akce předválečného československého Maccabi aneb účast československých židovských sportovců

Počet židovských sportovních klubů v předválečném Československu dosáhl před rokem 1939 čísla 100

Počet židovských sportovních klubů v předválečném Československu dosáhl před rokem 1939 čísla 100

Historicky první byly Jüdischer Turnverein Boskowitz - JTV založený v roce 1879, přejmenovaný v roce 1898 na Makabi Boskovice a JTV für Mährische Ostrau und Umgebung v roce 1898, od roku 1918 Makabi Moravská Ostrava; v roce 1901 JTV Erster Olmützer a JTV Ungarisch Hradisch, od roku 1918 Makabi Olomouc resp. Makabi Uherské Hradiště.

Český svaz Makabi

Český svaz Makabi

S myšlenkou židovského sportu přišel Dr. Max Nordau (1849 - 1923), který ji představil v Muskel judentum v Basileji na 2. sionistickém kongresu v roce 1898. Po prvních klubech v tureckém Konstantinopolu v roce 1895 a v Bulharském Plovdivu 1897 byl v roce 1898 založen Bar Kochba Berlín a do roku 1903 bylo založeno dalších 20 židovských klubů. "Jüdische Turnvereine"

Odznaky některých československých předválečných židovských sportovních klubů

Odznaky některých československých předválečných židovských sportovních klubů

Pro všechny židovské sportovní kluby je tu jeden detail nejčastěji - byly vytvořeny kolem roku 1900 a většina z nich byla založena sportovci, kteří přišli z předchozích sportovních klubů, a vzhledem k existenci rakousko-uherské monarchie většinou s německými jmény.

Zimní makabiáda 2023

MAKKABI Germany WinterGames se zapíše do historie. S více než 400 účastníky z 20 zemí na 5 kontinentech – včetně Ukrajiny, Izraele, USA a Austrálie – uspořádalo MAKKABI Germany od 2. do 9. ledna 2023 Zimní hry Maccabi v Ruhpoldingu v Bavorsku – první soutěže zimních sportů MAKKABI od roku 1936 V neděli, 8. ledna 2023 byla historická událost zakončena slavnostním ceremoniálem včetně předávání cen.