Historie unie Makabi

1900

Židovský sport v předválečném Československu

fotbalŽidovský sport v předválečném Československu od počátků až do současnosti se svými milníky 1879 - 1919 - 2019 tj. již více než 140 let židovského sportovního hnutí

Český židovský sport sahá již do doby Rakouska-Uherska i do předválečného Československa, tj. na území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska i Podkarptské Rusi.

Více informací

1900

1919

Česká unie Makabi

Myšlenka na židovský sport pochází od dr. Maxe Nordaua (1849–1923), který ji představil v Muskeljudentum v Basileji na 2. sionistickém kongresu v roce 1898. Po prvních klubech v tureckém městě Konstantinopol v roce 1895 a v bulharském Plovdivu 1897 byl v roce 1898 založen Bar Kochba Berlín a do roku 1903 zde bylo 20 dalších židovských klubů, které založily „Jüdische Turnvereine“ v: Bulharsku 7, Čechách/Moravě 5, Haliči 1, Německu 5, Rakousku 2 . ​Pokrok přerušený 1. světovou válkou nastal zejménana po roce 1919. ​V roce 1919 byl na zasedání Jüdisches Turnerschaft založen český svaz Makabi.

Více informací

2018

Obnovení České unie Makabi

obnoveni cinnosti varyZa účelem mezinárodní koordinace a zajištění účasti českých židovských sportovců - zejména na EMG a WMG, byla v Karlových Varech obnovena Česká unie Makabi

Více informací

2018