Historie unie

8. dubna 2018 - Obnovení České unie Makabi

obnoveni cinnosti varyZa účelem mezinárodní koordinace a zajištění účasti českých židovských sportovců - zejména na EMG a WMG, byla v Karlových Varech obnovena Česká unie Makabi

8. dubna 2018.

Byli zde nejen zástupci českých sportovních klubů, ale také předseda EMC - Evropské konfederace Makabi - Mordechai - Motti Tichauer. Po jednání byl podepsán protokol o obnovení České unie Makabi (poprvé vytvořena jako Makkabi ČSR v roce 1919) Zakladateli UMCR - České unie Makabi - Czech Makabi Union v Karlových Varech byly sportovní kluby Maccabi Brno, Hakoach Praha, Maccabi Olomouc a Makabi Karlovy Vary - zastoupené alespoň jedním delegátem. UMCR je také v kontaktu s dalšími dvěma kluby Maccabi Steinitz Praha a Hagibor Praha. Všechny další kroky by mohly být učiněny poté, co úřady a soud schválily registraci 15. června 2018. Podpora sportovních aktivit členů UMCR je jedním ze základů stanov. Cílem je sjednotit členy židovských sportovních klubů, koordinovat jejich činnost v Česku a také je zastupovat při jednáních s vládou, státními institucemi i s mezinárodními a národními židovskými komunitami, českou židovskou federací atd. Spolupracovat s mezinárodními organizacemi židovského sportu jako zástupce českých klubů židovského sportu, zejména s MWU - Světovou unií Maccabi a EMC-Evropskou konfederací Makabi. Je nutné zmínit, že v UMCR mohou být pouze ty české kluby, které mají 100% „aliah“ členů (splňují podmínku mít členy v místní židovské komunitě) Několik týdnů po registraci byl zařízen bankovní účet a mohla se rozběhnout diskuse UMCR o logu, plánu činnosti, webových stránkách atd. V září 2018 pak byla zahájena nominace českého týmu na 15. Evropskou makabiádu  EMG Budapest 2019